Για τη διαμόρφωση αλλά και τη διατήρηση του χώρου που θα έλκει και δεν θα απωθεί τον επισκέπτη, ενός χώρου χαρούμενου, φωτεινού και δροσερού όπου θα εκμεταλλεύεται όλα τα θετικά τοπογραφικά στοιχεία της περιοχής, η Garden Care διαμέσω του εξειδικευμένου, άρτια εκπαιδευμένου και καταρτισμένου με τις απαραίτητες γεωπονικές γνώσεις ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνει την υπεύθυνη συντήρηση του πράσινου μικρής ή μεγάλης κλίμακας Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Χώρων η οποία συνίσταται :

Στην εφαρμογή κατάλληλου Προγράμματος κηποτεχνικών πρακτικών για την ορθή συντήρηση της υγιεινής του πράσινου που διαμορφώνεται ειδικά για τον κάθε χώρο πρασίνου
Στην εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών για την ορθή λειτουργία των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων
Στην εφαρμογή κηποτεχνικών πρακτικών που μπορούν να προάγουν την ποιότητα της εικόνας του περιβάλλοντα χώρου σας
Στην ενημέρωση και τήρηση ημερολογίου εργασιών στο οποίο περιγράφεται το ιστορικό της κάθε επίσκεψης
Στην λήψη φωτογραφικού υλικού με το οποίο τεκμηριώνεται το ιστορικό υλοποίησης των κηποτεχνικών εργασιών του ημερολογίου εργασιών
Στην προμήθεια και εφαρμογή των πιο εξελιγμένων αναλώσιμων σκευασμάτων λίπανσης και φυτοπροστασίας που απαιτούνται για την ορθή συντήρηση της υγιεινής του πράσινου