Κοπή και απομάκρυνση φοινικοειδών. Έχετε ένα μεγάλο φοίνικα τον οποίο θέλετε να απομακρύνεται ή να τον κόψετε?