Με σκοπό την πρόληψη και περιορισμό του εντόμου ρυγχοφόρου (Rhynchophorus ferrugineus) που προσβάλει τα φοινικοειδή διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την αντιμετώπισή του.