Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για να διατηρείται ένας κήπος όμορφος και ζωντανός κήπος αποτελεί το νερό, ένα αγαθό που έπαψε πλέον να αποτελεί αγαθό σε επάρκεια αφού η κακή διαχείρισή του, η αλόγιστη χρήση του και η ανεξέλεγκτη ρύπανσή του έχουν οδηγήσει σε συνεχή μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μη αναστρέψιμων αρνητικών φαινομένων σε βάρος του οικοσυστήματος.

Η επιχείρηση μας παρακολουθώντας τις εξελίξεις κατασκευάζει κήπους που υποστηρίζονται από τις πιο σύγχρονες μεθόδους άρδευσης για τα οποία όμως έχει προηγηθεί σχεδιασμός κι εκπόνηση σχετικών μελετών που αποσκοπούν στην ομοιόμορφη και ορθολογική κατανομή του νερού άρδευσης ώστε να εξασφαλίζονται στο κήπο οι καλύτερες δυνατές συνθήκες ανάπτυξης των φυτικών οργανισμών.

Η επιχείρηση μας διαθέτοντας την τεχνογνωσία αλλά και την πρακτική εμπειρία εγκαθιστά συστήματα άρδευσης και δίκτυα τα οποία έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζουν όχι μόνο τις ανάγκες του σήμερα, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του πράσινου σε νερό άρδευσης , ενώ χρησιμοποιεί υλικά τα οποία αποτελούν προϊόντα των πλέον καταξιωμένων και πιστοποιημένων κατασκευαστών στο χώρο της άρδευσης Έργων Πράσινου.