Κλάδεμα καρποφορίας οπωροφόρων δέντρων για καλύτερη σοδειά.