Η Garden Care μελετώντας προσεκτικά τις ιδιαιτερότητες κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου, έχει την δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης κι εφαρμογής επεμβάσεων απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας με το αντίστοιχο πιστοποιητικό μετά το πέρας κάθε εργασίας, από τον Υπεύθυνο εξειδικευμένο Γεωτεχνικό που φέρει και την απαραίτητη Αδειοδότηση και Πιστοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των επεμβάσεων πραγματοποιείται με απόλυτη υπευθυνότητα απέναντι στην ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, ενώ τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή και η χρήση τους σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπουν την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.